Historie

Vår Historie

Sverre J. Østereng (1913-1998) flyttet til Arendal i 1938. Sverre hadde jobbet som kontormaskinselger i Oslo og startet eget firma med salg og service av kontormaskiner i Strømsbuveien. Han la der grunnlaget for det som senere hans sønn Svein J. Østereng (1951-) og sønnesønn Trond J. Østereng (1972-) utviklet videre til å bli sørlandets største totalleverandør av kontor- og datautsyr. Svein Johan overtok driften av selskapet i 1969, mens Trond kom med i 1991.

Selskapet flyttet til Myrene i 1976 og deretter til Stoa i 1982. Det ble gjennomført flere oppkjøp på 80- og 90-tallet og selskapet ble gjennom dette også etablert i Kristiansand. Produktområdene favnet over kontorrekvisita, kontorinnredning og kontor- og datamaskiner. Det ble i tillegg levert tilhørende drifts- og servicetjenester. Oppkjøp på 2000-tallet resulterte i at også Lyngdal kom inn som avdelingskontor i 2006. Selskapet som nå het Østereng & Benestad AS var med dette representert i Arendal, Grimstad, Kristiansand og Lyngdal. Selskapet omsette for ca kr. 300 mill og hadde ca 90 ansatte.

I 1994 ble det gjennom et oppkjøp også etablert en egen import av IT-utstyr og komponenter for salg til forhandlere. Her er i tillegg til Svein og Trond også Fredrik A. Østereng (1975-) med. Dette utviklet seg til å bli en av Norges største IT-distributører, med salg til både Norge, Sverige og Danmark. Selskapet hadde egen produksjonslinje for PC på Stoa i Arendal. På det meste ble det bygget ca 30.000 maskiner pr år. Østereng-familien solgte seg ut av selskapet i 2004. Som en del av dette salget tok familien med seg ut selskapene Codelco AS og Copyline AS. Codelco har siden dette drevet inn mot industrien med salg av deler til skipsmotorer og som leverandør av Atlas Copco kompressorer og tilhørende utstyr. Copyline importerte digitale printere for salg til forhandlere i Norge frem til 2011, hvor man valgte å avvikle selskapet.
I 2005 gikk familien inn i selskapet CTRL-IT Systems som senere har endret navn til Indico Systems AS. Her var man med på en oppbygging og kommersialisering av selskapet frem til man i 2014 solgte selskapet til det nyetablerte konsernet Scuderia. Østereng Invest har i dag en aksjepost i Scuderia.
Endringer i markedet gjorde at man i 2010 valgte å bryte opp Østereng & Benestad i de forskjellige produktområdene. Selskapet for salg av kontorinteriør ble solgt i 2014 og heter i dag Senab Eikeland. Selskapet for salg av kontorrekvisita ble solgt i 2015 og markedsføres i dag som Wittusen & Jensen.

I 2013 ble Østereng Kaffe AS etablert, og selskapet er raskt bygget opp til å bli ledende i Agder innenfor kaffemaskiner og vannautomater til kontormarkedet.
I 2016 gikk Østereng Invest inn som eier i Panterra. Selskapet jobber inn mot offshore, og gjennom tøffe år for hele denne bransjen i 2016, 2017 og 2018 har vi deltatt i en endring av selskapet. Selskapet flyttet til nye egeneide lokaler sommeren 2016, og det er investert i nye systemer slik at alle prosesser er integrert og digitalisert. Samtidig har man også etablert seg inn mot nye bransjer slik at driftsgrunnlaget er mer robust. Panterra er i dag leverandør av produkter og tjenester til offshore, fornybar energi og prosessindustri. Gjennom etablering av et eget selskap for design og utvikling høsten 2018 leveres det nå også denne typen tjenester.
Gjennom alle disse årene har behovet for egne lokaler også gjort selskapet til en betydelig eiendomsaktør. Eiendom og bygg er fortløpende kjøpt, utviklet og solgt i takt med endrede behov og omgivelsene rundt oss. De senere årene er denne satsingen noe mer bevisst og profesjonalisert, slik at vi ikke lenger bare jobber med eiendom knyttet til lokaler som rommer egne virksomheter.