Østereng Gruppen

Østereng Invest AS har eierinteresser i selskaper innen handel, industri og eiendom.
Vi investerer primært i selskaper hvor vi tar en aktiv del i daglig drift selv, og med utviklingsprosjekter innenfor eiendom hvor vi selv kjører prosjektene.
Østereng Invest AS eies med 85% av Trond J. Østereng og med 15% av Svein J. Østereng.
Trond er selskapets daglig leder.

Ta snarveien
Gå direkte til nettstedet

Østereng Handel

Serit Agder

Østereng Invest eier 65% av Østereng IT AS som gjennom medlemskap i Serit-kjeden markedsføres som Serit Agder. Ledende ansatte eier de resterende 35%. Selskapet leverer utstyr, drift og konsulenttjenester innen IT og alt som er tilknyttet dette. Årlig omsetning er ca MNOK 150 og antall ansatte ca 40. Selskapet har kontorer i Arendal, Kristiansand og Lyngdal. Østereng IT AS er også en av 9 eiere i selve Serit kjeden. Serit er totalt representert med 300 ansatte på 29 steder fordelt over hele Norge.
Østereng IT har sitt utgangspunkt tilbake i 1939 og den lille kontormaskinforretningen Sverre J. Østereng etablerte når han kom til Arendal.

Les mer om Serit Agder

Østereng Kaffe

Selskapet ble etablert i 2013 og leverer kaffemaskiner og vannautomater samt alt av ingredienser og tilbehør til disse. Østereng Invest eier 51% av selskapet, mens ledende ansatte eier resten. Selskapet har vært i en oppbyggingsfase og har investert store beløp i å bygge opp volum i selskapets første leveår. Salgsområde har vært Agder-fylkene, men i 2019 ekspanderer selskapet også østover inn mot Oslo. Årlig omsetning er ca MNOK 15 og antall ansatte ca 9.

Les mer om Østereng Kaffe

Edsbyn Senab AB

Østereng Invest har en aksjepost på 0,71% i Edsbyn Sanab AB.
Edsbyn Senab produserer kontormøbler og selger dette gjennom egne selskaper i Sverige, Norge, Kina og USA. Selskapet har en samlet omsetning på ca MSEK 1 230 og har ca 440 ansatte.

Les mer om Edsbyn Senab AB

Østereng Industri 

Frisk Bris Holding

Gjennom en eierpost på 49% i Frisk Bris Holding AS eies selskapene Panterra AS (84%), Industri og Offshoreteknikk AS (67%) og Eigevalen Eiendom 1 AS (100%). Panterra leverer produkter og tjenester innen maskinering, sveis og montering/testing. Kundene er innen offshore, fornybar energi og prosessindustri. Selskapet har en omsetning på ca MNOK 35 og har ca 25 ansatte. Industri og Offshore Teknikk leverer tjenester knyttet til design/konstruksjon og utvikling. Kundegruppen er mye den samme som Panterra, og selskapene jobber tett sammen. IOT konstruerer også egne produkter hvor men selv eier rettighetene til design og patent. Selskapet har 2 ansatte og leverer en omsetning på ca MNOK 2,5.

Les mer om Panterra

Codelco 

Selskapet eies 100% av Østereng Invest. 31.12.2018 avvikles det produktområdet som selskapet historisk har hatt høyest omsetning på, leveranser av deler til innsprøytningssystemene i store skipsmotorer. Codelco har siden 2013 levert produkter fra Atlas Copco knyttet til kompressorer, generatorer, samt boreutstyr og utstyr til brønnboring. Dette blir fremover hovedfokus. Omsetning vil etter endringen ligge på ca MNOK 7 og selskapet har 2 ansatte.

Les mer om Codelco

Scuderia

Østereng Invest har en aksjepost på 11,7%. Østereng Invest solgte i 2014 selskapet Indico Systems AS til Scuderia og har satt som eier i selskapet siden den gang. Scuderia er et industrikonsern som eier 100% av selskapene Indico Systems AS, Alu Design & Services AS og Einar Øgrey Farsund AS.
Selskapet har ca 85 ansatte og omsetter for ca MOK 120.

Østereng Eiendom

Siden midt på 70-tallet er det bygget og solgt ca 25000m2 næringlokaler og det er utviklet ca 26000m2 tomteområder. I dag eier og drifter vi ca 20000m2 med næringseiendom

Frolandsveien 6
Arendal

Eiendommen ble kjøpt av Telenor i 2005 og var den gangen på 6500m2. Eiendomsmassen er i dag på 10800m2 i tillegg til parkeringshus på 3000m2. Eiendommen ligger sentralt på Myrene, midtmellom Arendal sentrum og Stoa Industriområde. Bygget rommer primært kontorlokaler og noe lager. Innenfor gjeldende reguleringsplan kan det bygges ytterligere 5000m2 kontorareal på eiendommen. Bygget er heleid.

Veibeskrivelse

Fjellgata 10
Kristiansand

Eiendommen ble kjøpt av Telenor i 2003 og er på 1750m2. Eiendommen ligger innunder Baneheia, rett ovenfor kvadraturen og ved E-18. Bygget rommer primært kontorer og noe lager. God egen parkering utenfor bygget.

Veibeskrivelse

Bedriftsveien 16
Arendal

Eiendommen ble kjøpt i 2016 som nye produksjons- og kontorlokaler for Panterra. Etter litt ombygging er bygget i dag på 3200m2 og rommer primært produksjonslokaler og noe kontor.

Veibeskrivelse

Vestre Strandgt 42
Kristiansand

3 seksjoner på totalt ca 1000m2. Lokalene ligger i kjeller, på gateplan og i 2. etg.

Veibeskrivelse

Østereng Eiendomsutvikling

Her jobber vi med forskjellige mindre prosjekter hvor vi kjøper eldre boligeiendommer og oppgraderer disse til dagens krav. Som en del av dette jobber vi også med fradeling fra større tomter og oppføring av nye boliger på disse.

Blakstadheia Næringspark

Gjennom en eierandel på 30% er vi med på utviklingen av Blakstadheia Industriområde i Froland Kommune. Her ble det i 2011 kjøpt et område på 325000m2. Det ble i 2017 solgt byggeklar tomt på 105000m2 til nytt fengsel, og det ferdigstilles totalt ca 115000m2 tomter til industri, handel og kontorer.