Velg en side

Østereng Gruppen

Østereng Invest AS har eierinteresser i selskaper innen handel, industri og eiendom.
Vi investerer primært i selskaper hvor vi tar en aktiv del i daglig drift selv, og i utviklingsprosjekter innenfor eiendom hvor vi selv kjører prosjektene.

Østereng Handel

Iteam AS

I 2020 ble Østereng IT AS en del av Iteam i Norge. Iteam er et av Norges raskest voksende IT-selskaper med over 30 avdelinger fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør.

 Iteam en fremtredende tilbyder av global IT til bedriftsmarkedet i Norge, og å kalle seg en nasjonal lokalleverandør. For det er lokalt Iteam opererer. Med aktiv kunnskapsdeling og en felles tjenesteportefølje, leverer Iteam de samme smarte og sikre IT-løsningene like godt til lokale som nasjonale kunder.

 Østereng Invest eier ca 5% av aksjene i Mimir Holdco AS som er eierselskapet til Iteam.

Les mer om Iteam AS

Østereng kaffe

Selskapet ble etablert i 2013 og leverer kaffemaskiner og vannautomater samt alt av ingredienser og tilbehør til disse. Østereng Invest eier 51% av selskapet, mens ledende ansatte eier resten. Selskapet har vært i en oppbyggingsfase og har investert store beløp i å bygge opp volum i selskapets første leveår. Salgsområde har vært Agder-fylkene, men i 2019 ekspanderer selskapet også østover inn mot Oslo. Årlig omsetning er ca MNOK 15 og antall ansatte ca 9.

Les mer om Østereng Kaffe

Edsbyn Senab AS

Østereng Invest har en aksjepost på 0,71% i Edsbyn Sanab AB.
Edsbyn Senab produserer kontormøbler og selger dette gjennom egne selskaper i Sverige, Norge, Kina og USA. Selskapet har en samlet omsetning på ca MSEK 1 230 og har ca 440 ansatte.

Les mer om Edsbyn Senab AB

Østereng Industri

Frisk Bris Holding

Gjennom en eierpost på 49% i Frisk Bris Holding AS eies selskapene Panterra AS (84%), Industri og Offshoreteknikk AS (67%) og Eigevalen Eiendom 1 AS (100%). Panterra leverer produkter og tjenester innen maskinering, sveis og montering/testing. Kundene er innen offshore, fornybar energi og prosessindustri. Selskapet har en omsetning på ca MNOK 35 og har ca 25 ansatte. Industri og Offshore Teknikk leverer tjenester knyttet til design/konstruksjon og utvikling. Kundegruppen er mye den samme som Panterra, og selskapene jobber tett sammen. IOT konstruerer også egne produkter hvor men selv eier rettighetene til design og patent. Selskapet har 2 ansatte og leverer en omsetning på ca MNOK 2,5.

Les mer om Panterra

Østereng Eiendom

Siden midt på 70-tallet er det bygget og solgt ca 25 000m2 næringlokaler og det er utviklet ca 150 000m2 tomteområder. I dag eier og drifter vi ca 30 000m2 med næringseiendom

Frolandsveien 6 - Arendal

Eiendommen ble kjøpt av Telenor i 2005 og var den gangen på 6500m2. Eiendomsmassen er i dag på 10800m2 i tillegg til parkeringshus på 3000m2. Eiendommen ligger sentralt på Myrene, midtmellom Arendal sentrum og Stoa Industriområde. Bygget rommer primært kontorlokaler og noe lager. Innenfor gjeldende reguleringsplan kan det bygges ytterligere 5000m2 kontorareal på eiendommen. Bygget er heleid.

Veibeskrivelse

Bedriftsveien 16 - Arendal

Eiendommen ble kjøpt i 2016 som nye produksjons- og kontorlokaler for Panterra. Etter litt ombygging er bygget i dag på 3200m2 og rommer primært produksjonslokaler og noe kontor.

Veibeskrivelse

Bolig

Eiendommen ble kjøpt i 2016 som nye produksjons- og kontorlokaler for Panterra. Etter litt ombygging er bygget i dag på 3200m2 og rommer primært produksjonslokaler og noe kontor.

Østereng Eiendomsutvikling

Blakstadheia Næringspark

Gjennom en eierandel på 43% er vi med på utviklingen av Blakstadheia Industriområde i Froland Kommune. Her ble det i 2011 kjøpt et område på 325 000m2. Her er blant annet bygget et av landsdelens nye fengsler. Vi har fremdeles ca 100 000m2 med ferdig regulert næringseiendom for salg.