Kommunikasjon og design

Wittusen & Jensen arbeider helhetlig med kommunikasjon og -design på tvers av alle kanaler og flater. Fordi vi sitter på spisskompetanse langs hele verdikjeden fra konseptutvikling til ferdig løsning og produksjon, sikrer vi at virksomheten fremstår tydelig, helhetlig og konsistent over tid. Dette gir størst verdiskapning og mest igjen for dine markedsinvesteringer.

Vi er en engasjert, kreativ og fleksibel gjeng med solid kompetanse som ser frem til å skape verdier for din virksomhet.

Østereng Rekvisita - Wittusen & Jensen

Telefon: 45 25 90 20

E-post: arendal@wj.no


Østereng IT - Serit

Telefon: 45 25 90 10

E-post: kundesenter@agder.serit.no


Østereng Kaffe

Telefon: 45 25 90 90

E-post: kaffe@ostereng.no


Østereng Interiør - Senab Eikeland

Telefon: 45 25 90 40

E-post: post@senabeikeland.no


Design og produksjon: Innoventi | CMS fra eRedaktør