Miljø

Miljø angår oss alle!

Østereng-Gruppen har fokus på å belaste miljøet så skånsomt som mulig ved den virksomhet vi driver. Alt avfall sorteres, og vi jobber kontinuerlig med våre logistikk, våre rutiner og våre leverandører for å hele tiden bli bedre. Et eksempel på dette er rasjonell logistikk, hvor vi de senere årene har lagt om til å få varene levert direkte fra leverandør/produsent til kunde. Med dette reduseres kjøring, arealbruk til lager som igjen trenger energi til oppvarming osv. Flere og fler produkter har vi også fjernet emballasjen på, slik at avfallsvolumet reduseres.

Denne jobben er kontinuerlig, og vi hviler aldri!

Østereng Rekvisita - Wittusen & Jensen

Telefon: 45 25 90 20

E-post: arendal@wj.no


Østereng IT - Serit

Telefon: 45 25 90 10

E-post: kundesenter@ostereng.no


Østereng Kaffe

Telefon: 45 25 90 90

E-post: kaffe@ostereng.no


Østereng Interiør - Senab Eikeland

Telefon: 45 25 90 40

E-post: post@senabeikeland.no


Design og produksjon: Innoventi | CMS fra eRedaktør