MAKELØS SERVICE SIDEN 1938

MAKELØS SERVICE SIDEN 1938

Første kapittel med skrivemaskin.

Østerengs start i Arendal begynte med en ung skrivemaskinselger med makeløs sans for service. Sverre J. Østereng startet sin karriere i Oslo-firmaet Gestetner på 30-tallet, i en tid da skrivemaskiner var tunge som bly, og duplikatorer og regnemaskinen revolusjonerte kontorene.
I 1938 flyttet Sverre til Arendal, og åpnet egen kontormaskinbutikk på Strømsbuveien. Der la han grunnsteinen til det som skulle bli Sørlandets største totalleverandør til kontoret. Sverres serviceinnstilling og grundighet ble selskapets viktigste suksessfaktor og varemerke. Dette visste kundene allerede den gang å sette pris på:

Vekst og rivende utvikling

På 70-tallet vokste omsetningen. Nye lokaler på Myrene utenfor Arendal gav rom for flere ansatte. Sønnen Svein Johan overtok allerede i 1969, som 18-åring, driften av selskapet. Sverre trappet ned på arbeidet, og fikk tid til å dyrke sin lidenskap - kunstmaling. Han fortsatte imidlertid å jobbe sammen med sin sønn, dog med mer fokus på administrasjon.

Svein Johan startet utviklingen mot å bli en totalleverandør til kontoret. Med en rivende utvikling og stadig nye produktgrupper ble det satset tungt på markedsføring, og både i mediene og på veien ble firmanavn og logo etterhvert et godt synlig innslag. Kontormøbler ble lagt til porteføljen på midten av 70-tallet, og ved inngangen til 80-tallet kom datamaskinen. Skrivemaskinen ble med dette gradvis erstattet av ny teknologi, og produktet som var starten for Sverre i 1938 forsvant mer eller mindre fra kontorene i løpet av 80-tallet.  Østereng var som alltid tidlig med i utviklingen, bla. med satsningen på den egenutviklede datamaskinen «Friend», sammen med Elektrisk Bureau. Også når telefaxen ble allemannseie på midten av 80-tallet var Østereng riktig posisjonert, og ble den største leverandøren i Aust-Agder.

Norges største kontorsenter

I 1984 flyttet Østereng hele virksomheten til Stoa, inn i nybygget som da var Norges største kontorsenter. Omsetningen vokste til18 millioner kroner, og det ble startet ny avdeling for salg av kontor- og datarekvisita. Østereng ble med dette totalleverandør, og begrepet alt til kontoret ble etablert. Østereng satset på fagkunnskap, med egne dedikerte selgere innenfor de forskjellige produktgruppene. Et voldsomt fokus på salg med Svein Johan i spissen gav Østereng ry i den norske kontorutstyrsbransjen for å være de raskeste og beste på området.

Siste halvdel av 80-tallet var preget av konsolidering i bransjen. Virksomheten blir solgt til Einersen Kontor & Data, men ble kjøpt tilbake igjen av Svein Johan Østereng etter få år. Østereng gjennomførte to oppkjøp lokalt i Aust-Agder (New Office AS, Vierli Service AS) for å styrke posisjonen som ledende leverandør og sikre vekst. Ved inngangen til 90-tallet omsetter selskapet for ca. kr. 50 mill.

Ekspansjon til Vest-Agder

I 1991 begynte sønnesønn til Sverre, Trond J. Østereng, som 3. generasjon i selskapet. Sverre var fremdeles aktiv og jobbet tilknyttet regnskapsavdelingen i 50% stilling. Østereng ekspanderer videre og etablerer seg for første gang i Vest Agder gjennom oppkjøp av flere selskaper (Ole Johs. Benestad AS, Willhelmsens Kopimaskiner, Kristiansand Datasenter) Østereng dekket nå begge Agderfylkene og styrker posisjonen videre gjenom oppkjøp av PS Data AS på slutten av 90-tallet. Det etableres også en butikksatsing myntet på privatkunder og hjemmekontor i 1994.

Som den eneste totalleverandør av kontorutstyr som kan betjene kunder i hele Agder vokser selskapet jevn gjennom hele 90-tallet. I 2000 er omsetningen vokst til 180 millioner kroner, og Trond Østereng overtar den daglige ledelsen av selskapet.

Med fortsatt fokus på videreutvikling og vekst gjennomføres oppkjøp av Canon Norge sitt avdelingskontor i Kristiansand i 2003. Samtidig flytter virksomheten inn i nye og større lokaler i Fjellgata 10. Kontorgrossisten AS og Kontor & Miljø AS kjøpes opp i 2006. Gjennom oppkjøpet av Kontor & Miljø blir Østereng etablert i Lyngdal, noe som gir selskapet vesentlig bedre evne til å betjene kunder helt vest i Agder.

Østereng i dag

Behovet for allianser gjør at Østereng går inn som franchisetager i Wittusen&Jensen kjeden i 2006, og i 2012 går man også inn i den nye IT-kjeden Serit. Disse grepene sikrer volum og konkurransekraft, samt gir Østereng-Gruppen tilgang på ny kompetanse. Ved inngangen til 2013 er omsetningen vokst til ca. kr. 310 mill, og i dag er Østereng Gruppen den største leverandøren av utstyr og forbruksmateriell til kontoret i Sør-Norge. Vi er godt posisjonert til å hjelpe kunder over hele Sørlandet, og vi ser hele tiden etter nye produktgrupper som kan komplettere vårt produktspekter.

Mye har endret seg siden Sverre etablerte sin kontormaskinbutikk, men en ting forblir uendret; Sverres innstilling til service. Den gang som i dag er kunden vår sjef, og god service er Østereng Gruppens viktigste drivkraft. I tillegg bærer vi med oss den lille teksten Sverre hadde innrammet på sitt kontor:

Ens egen suksess er summen av den suksess man kan gi til andre

Østereng Rekvisita - Wittusen & Jensen

Telefon: 45 25 90 20

E-post: arendal@wj.no


Østereng IT - Serit

Telefon: 45 25 90 10

E-post: kundesenter@ostereng.no


Østereng Kaffe

Telefon: 45 25 90 90

E-post: kaffe@ostereng.no


Østereng Interiør - Senab Eikeland

Telefon: 45 25 90 40

E-post: post@senabeikeland.no


Design og produksjon: Innoventi | CMS fra eRedaktør